Home

Didaktika fogalma

DIDAKTIKA. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 2003. a 10 szerző egyike Falus Iván szerkesztő. ISBN 963 19 5296 7 (6. átdolgozott) . A didaktika fogalma, tárgy Az oktatás fogalma, célja, a didaktika alapelvei A nevelésnek azt a részét, amely főként ismeretek elsajátítása, a műveltség megszerzése, intellektuális képességek kialakítása révén járul hozzá a személyiség fejlesztéséhez, oktatásnak nevezzük Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Előszó a hatodik, átdolgozott kiadáshoz. Oktatáselméleti irányzatok (RÉTHY ENDRÉNÉ) A különleges bánásmódot igénylő csoport fogalma, típusai, az eltérés oka. Kisebbségek oktatásának elmélete és gyakorlata. Különleges bánásmódot igénylő csoportok: nemzeti.

1 Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív népek tanulási formái (2) Ókor: antik görög gondolkodók (Szókratész, Platón, Arisztotelész) (3) Középkori egyházi és világi nevelés (első egyetemek) (4) A reneszánsz kor. A didaktika fogalma . A didaktika az oktatás elmélete. Elnevezése a görög didaszkó, didaszkein (tanítok, tanítani) szóból származik. A pedagógiai irodalomban ezt az elnevezést 1632, Comenius Didactica Magna (Nagy Oktatástan) című könyvének megjelenése óta használják Didaktika (oktatáselmélet): A pedagógiának azon ága, amely a nevelés testi, értelmi, erkölcsi területei közül az értelem képzésével fogalakozik. A didaktika az oktatás területén jelentkező elméleti és gyakorlati problematikák összességével foglalkozó tudományág. A didaktika kritériumokat állít, útmutatást nyújt. A didaktika kritériumokat állít, útmutatást nyújt és mércét ad a cél - tartalom - folyamat - szervezés - módszer - és eszköz terén. (Falus) Didaktikai feladatok (funkciók) A tanítás-tanulás összefüggő folyamatának egységes lépései, amelyek hol önállóan, hol komplex módon jelentkeznek DIDAKTIKA. Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes A különleges bánásmódot igénylő csoport fogalma, típusai, az eltérés oka. Kisebbségek oktatásának elmélete és gyakorlata. Különleges.

1 Óravázlathoz fogalmak a dokumentumok alapján ejlesztendő készség, képesség - rendezés, olvasás, szövegértés, kommunikáció, figyelem, emlékezet. 2 Tartalomjegyzék 1. A didaktika fogalma, tárgya, kapcsolata más tudományterületekkel A didaktika fogalma A didaktika tárgya A didaktika kapcsolata más tudományterületekkel Didaktikai alapfogalmak: tanítás, tanulás, ismeret, jártasság, készség, képesség, oktatás, képzés Tanítás Tanulás Ismeret Jártasság Készség Képesség Oktatás Képzés Az általános művelés.

Didaktika - Wikipédi

2.2.6. Az oktatás fogalma, célja, a didaktika alapelve

Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához BALLÉR, ENDRE GOLNHOFER, ERZSÉBET FALUS, IVÁN KOTSCHY, BEÁTA NÁDASI, MÁRIA NAHALKA, ISTVÁN FEYÉR, JUDIT RÉTHY, ENDRÉNÉ SZIVÁK, JUDIT VÁMOS, ÁGNE Didaktika I - Vizsgatémakörök 1. A didaktika fogalma, kialakulása, tárgya 2. Az oktatás és a tanulás fogalma, kialakulása, történeti áttekintés 3. Az oktatás és a tanulás fogalma, jelenkori összehasonlító értelmezés A tanulás fogalma, pedagógiai kérdésköre, értelmezése neves pedagógus személyiségek.

DIDAKTIKA Digitális Tankönyvtá

 1. 3.2.1. A tanulás fogalma, a tanulásfelfogások jellemzői A tanulás egy rendszerben vagy irányított részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló, tartós és adaptív változás. Didaktika (szerk.: FALUS Iván). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 104-105.p
 2. A didaktika fogalma: − Elnevezése a didaszkó (tanítok), didaszkein (oktatni), didaktikosz (oktató) görög szavakból ered. Nemzetközileg elfogadott műszó. Az oktatás általános elmélete azon fogalmak, elvek, szabályok, törvényszerűségek vizsgálatával foglalkozik
 3. Az iskolai tudás fogalma és rétegződése: 51: A jártasság fogalmának kétféle értelmezése: 53: Az oktatás taxonómiai szemlélete: 57: A tanterv fogalma, kialakulása: 59: Tanterv típusok: 63: A tantervek változatai, a tantervi műfaj kezdete: 65: Tantervi szabályozás Európában: 6
 4. A didaktika fogalma A didaktika (oktatás elmélet) a tanítási-tanulási folyamat tartalmi, szervezeti, módszertani kérdéseit vizsgálja. A didaktika az oktatás elmélete, s azoknak a tételeknek, elveknek és követelményeknek a rendsze-res feltárásával foglalkozik, amelyek az oktatásra, s ezen belül a nevelői munkára.
 5. A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba

Azok a játékokat, amelyeket a tanítás - tanulás folyamatába építünk, didaktikai játéknak nevezünk. Szorgalmazzuk, hogy a játék kerüljön vissza az iskolába az őt megillető helyre, hisz élénkít a monotonitásban, fokozza a teljesítményt, elűzi a tanulás okozta fáradságot, könnyebbé teszi a nevelő munkát, első osztályban segíti az óvoda - iskola átmenetet A didaktika fogalma, tárgya. Fogalma: A didaktika a neveléstudomány (a pedagógia) egyik fő területe, az oktatás során történő tanulás elméleti rendszerével és gyakorlati alkalmazásával foglalkozó diszciplína (tudományág). A pedagógia tudományágainak csoportosítása A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig - minden korban nyomon követhető Didaktika kidolgozott tételek - terjedelem 22 oldal - itt készült: PTE. tételcímek: 1. A tanulás és a tanítás fogalma. Tanuláselméletek 2. A felnőttkori tanulás jellemzői 3. A megismerési folyamatok sajátosságai a felnőtt életének különböző szakaszaiban 4. A tanulás motivációi felnőttkorba A neveléstörténet fogalma. 2. A neveléstörténet tudomány-rendszertani helye, kapcsolódási pontjai. 3. A diakrón és szinkrón megközelítésű kutatások. 4. Kihívások a neveléstörténeti kutatásokban. Irodalomjegyzék. KÉRDÉSEK, FELADATOK. Fogalomtár. Ajánlott irodalom. II. AZ ÓKORI ÉS KÖZÉPKORI NEVELÉ

Bevezető, követelmények, tanmenet I

 1. DIDAKTIKA 1. A didaktika fogalma, tárgya, kapcsolata más tudományterületekkel 2. Didaktika alapfogalmak: tanítás, tanulás. Ismeret, jártasság, készség, képesség. Oktatás, képzés. 3. Az általános m űvelés rendszere, céljai. A NAT-hoz vezet ő út és a NAT. Az általános m űvelés és a szakmai képzés kapcsolatai..
 2. Stratégia, módszer, eljárás - A pedagógiában - más tudományokhoz hasonlóan - időről időre megújulnak a taxonómiai viták. Manapság -többek között- a módszertan (didaktika) fogalma került a viták kereszttüzébe, amelyről évszázadokon keresztül azt tartották, hogy a hogyan tanítsunk kérdését öleli fel. A XX. század második felétől a didaktikán.
 3. t : SZ BELI VIZSGA T TELEI I. vfolyam (TAN_TAL_GAN_GAL_GDL) Az oktat selm let/didaktika fogalma, t rgya. A k l nb zQ oktat selm leti ir nyzatok. Tanul az oktat si folyamatban (A gyermek megismer se s meg rt se. Az oktat si egyenlQ tlens gek dimenzi i: kognit v st lus s szem lyis gvon sok; szocio konomiai st tusz, nemek k z tti k l., ter leti.
 4. A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, helye a tudományok rendszerében. Oktatáselméleti alapfogalmak és összefüggéseik. A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint. A tudás értelmezése, az oktatási cél- és követelményrendszerek. A diákok, a tanárok és a tananyag szerepe a tanulási.

Fogalomtár - Pécsi Tudományegyete

A DIDAKTIKA FOGALMA, TÁRGYA, KAPCSOLATA MÁS TUDOMÁNYTERÜLETEKKEL A didaktika fogalma . MUNKAANYAG A TANÓRÁK ELI KÉSZÍTÉSE ÓRATÍPUSOK, VÁZLATOK- TERVEK ÉS A HOZZÁRENDELT ESZKÖZSZÜKSÉGLET, VALAMINT A HELYSÉGEK BERENDEZÉSE 4 A didaktika az oktatás elmélete. Elnevezése a gö rög didaszkó, didaszkein (tanítok, tanítani A neveléstörténet esetében is szükséges annak meghatározása, hogy mit is takar ez az elnevezés, mivel foglalkozik ez a diszciplína, hogy voltaképpen mi is képezi tárgyát.Több kutató több oldalról közelítette meg ezt a kérdést, és válaszaik szintézisével közelíthetjük meg leginkább a neveléstörténet lényegét

Didaktika tételek. Műszaki szakoktatók november 1. - PD

Régikönyvek, Veszprémi László - Didaktika Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében Didaktika - A didaktika fogalma, tárgya - a nevelés oktatás alapdokumentumai - a tanítás-tanulás folyamata, módszerei, eszközei - a pedagógiai és didaktika kapcsolata - a tanulás, a tanítás, az oktatás, az ismeret, a tudás a jártasság, a készség, a képesség - oktatási folyamat fázisai - A didaktika alapelve

13.3. A didaktikai feladat és a tanóra típusa közötti ..

 1. den formáját. -didaktika/ oktatás célja, eszközei, módszerei/-nevelés filozófia/filozófiai kérdésekkel,iskolaszervezettan/ 2. Speciális pedagógi
 2. t a kognitív pszichológia és a konstruktív didaktika elvei irányítják. Az inkluzív oktatás feltételei. Az iskolarendszer demokratikus volta, alternativitása, nyitottsága, azaz integrációbarát volta..
 3. Didaktika - A didaktika fogalma, tárgya, - a nevelés oktatás alapdokumentumai, - a tanítás-tanulás folyamata, módszerei, eszközei - a pedagógiai és didaktika kapcsolata, - a tanulás, a tanítás, az oktatás, az ismeret, a tudás a jártasság, a készség, a képesség, - oktatási folyamat fázisai Pszichológi

A nevelés fogalma, folyamata, színterei, intézmény- és hatásrendszere. A diákok egyéni különbségei és speciális szükségletei törvények, jogszabályok, rendeletek tükrében. Inklúzió a nevelésben. Speciális bánásmódot igénylő tanulók, tanulói csoportok a nevelési, oktatási rendszerben A didaktika fogalma, tudománya Az oktatás célja, módszerei, tárgyi feltételei, eszközei, a tanítás-tanulás folyamata A nevelés, oktatás alapdokumentumai Különleges bánásmódot igényl ő gyermek Inklúzió, integráció, szegregáció A pedagógia tudomány határterületei Az iskola és a család kapcsolat A konfliktus fogalma, háttere, a konfliktus fajtái, többféle konfliktuskezelési stratégiák ismerete. Alapismeretek az SNI, a HH és a HHH fogalmak kapcsán. 1.4. Didaktika: A didaktika fogalma, tárgya, pedagógiai és didaktika kapcsolata, didaktika és módszerek kapcsolata. A didaktika alapfogalmai. A didaktika alapelvei Kínál Boros Dezső: A didaktika alapfogalmai (Ritkaság): Boros Dezső: A didaktika alapfogalmai Ritkaság! Személyes átvételi lehetőség Budapesten is, havonta kétszer utazom Budapestre. Több könyv vásárlása esetén, 10-20 % kedvezményt is tudok adni. Kézirat. 514 példányban jelent meg. 2. változatlan utánnyomás. Tartalom A didaktika fogalma, tárgya, feladatai, helye a.

Didaktika

 1. DIDAKTIKA . Az embert nem lehet valamire megtanítani, csak hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg ( Galileo Galilei . I. Didaktika tárgya, fogalma Az oktatáselmélet igazi funkciója a célirányosan vezérelt és irányított tanulás útján történő optimális személyiségfejlesztés
 2. Az oktatási stratégia fogalma, rendszere A kompetencia fogalma, típusai, a kulcskompetenciák rendszere A kognitív, a szociális és a személyes kompetenciák fejlesztése az intézményes nevelés rend-szerében A tételhez kapcsolódó szakirodalom: Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp
 3. II. A didaktika kialakulása, fejlődése 1. Comenius jelentősége 2. Herbart oktatáselméleti rendszere 3. A reformpedagógia, új pedagógiai áramlatok 4. Napjaink didaktikai törekvései Feladatok. III. A tanulás fogalma, értelmezése 1 Tanulási típusok 2. A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők, felfogások, modelle
 4. A didaktika alapelvei: a nevelésközpontúság elve, a tudományosság elve, a rendszeresség elve, a szemléletesség elve, az aktivitás elve, a motiválás elve, a fokozatosság elve, a tartós tudás elve
 5. ológiáját (közép-európában Ratke használta (1570-1675), majd Comenius, akit a didaktika atyjának hívunk) Comenius Didaktika Magna (Nagy Oktatástan) címu muvében honosította meg. Comenius a didaktika fogalma alatt a

(l. a mellékelt térképet), Magyarország legnagyobb s egész Közép-Európa egyik legjelentékenyebb hegyrendszere. A K., bár főgerincök É-i, illetve K-i ágazatai Morvaország, Szilézia, Galicia, Bukovina és Románia területét hálózzák be, mégis specifikus magyar hegyrendszernek nevezhetők, mivel legnagyobb kifejlődésüket Magyarország földjén érik el A didaktika fogalma, tárgya. Fogalma: A didaktika a neveléstudomány (a pedagógia) egyik fő területe, az oktatás során történő tanulás elméleti rendszerével és gyakorlati alkalmazásával foglalkozó diszciplína (tudományág) A pedagógiai kommunikáció fogalma: A pedagógiai kommunikáció a) pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott, ahogyan a poroszos didaktika ezt minden részletre kiterjedően előírta. Mélyen a múltban gyökerezik az a viaskodás, mely a tanulók. A didaktika fogalma A nevelés fő területei, módszerei, eszközei A tanításelmélethez kapcsolódó alapfogalmak: tanulás, ismeret, képesség, jártasság, készség A mentálhigiéné és a pedagógia lehetséges kapcsolódási pontjai Csatolt fájlok: 13.doc Fájlméret

Didaktika vizsgatételek . 1. A tanulás fogalma, és az emlékezet: tanítás-tanulás, rövid- és hosszú távú memória, felidézési szituáció, szemantikus és epizodikus memória, explicit és implicit memória, procedurális, automatikus és érzelmi memória. 2 A didaktika tárgya és irányzatai 1. A DIDAKTIKA TÁRGYA ÉS IRÁNYZATAI Készítette: Kántor Anita 2. A didaktika fogalma: A didaktika, az oktatástan, vagyis az oktatás elmélete, a neveléstudománynak az a részterülete, amely a tanításra-tanulásra vonatkozó törvényszerűségeket, alapelveket tárja fel és írja le. Elnevezése: - görög eredetű, didaszkó=tanítok. Itt az ideje, hogy tudatosítsuk magunkban saját személyes didaktikai és metodikai szemléletünket. (Hans Berner) A didaktikai modellek segítenek az oktatási folyamatról való gondolkodásban. Az összes didaktikai modell ugyanarra épül: kit - hogyan - mit - mire tanítsunk. Ollé János: Didaktikai modelle

OKJ-s szakkönyvek, speciálisan kidolgozott jegyzetek a piacvezető képzőtől. Mi tudjuk mi kell a sikeres vizsgához. EFEB Felnőttoktatási Közpon EKF NTDI 2015/2016. tanév tavaszi félév Új irányzatok az oktatás elméletében 2016. április 23. Ollé János Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Intéze Testnevelés tanítás és módszertan. TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010. Testmozgás az Iskolában TE IS . Magyar Diáksport Szövetség T.E.S.I A neveléstudomány fogalma mellett párhuzamosan használjuk a pedagógia fogalmát. Szélesebb köru fogalom, mint a neveléstudomány. Komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát egyaránt. A pedagógia fogalma átfogja a tényleges, valóságos nevelési-oktatási-képzési gyakorlatot 1. A didaktika jelentése és fő kérdései A didaktika jelentése oktatáselmélet, amely magába foglalja a tanítás és a tanulás minden kérdését, problémáját. Ennek megfelelően foglalkozik az oktatás céljával, tartalmával, folyamatával, módszereivel, szervezeti formáival és eszközeivel, s természetesen a

A didaktika fogalma, tárgya, rendszere, fejl ődésének f őbb vonulatai. 5. A tanulás fogalma, alapvet ő jellemz ői, a f őbb tanuláselméletek. A konstruktivista tanuláselmélet. 6. Tanulási modellek (Carroll és Bloom) 7. A tanítási-tanulási folyamat szervezeti-és munkaformái, a megválasztásukat. A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, oktatásának célja. A didaktika helye a tudományok rendszerében. x 2. Oktatáselméleti alapfogalmak. x 3. Az oktatáselméleti alapfogalmak összefüggései. x 4. A tanítás-tanulás folyamata, törvényszerűségei, irányítási módjai. x 5. A tanítás-tanulási folyamat cél- és. Didaktika (kritikai pedagógia) A kritikai pedagógia központi fogalma a felszabadítás (emancipáció). Ezért az első rész párbeszédes alkalmainak kiindulópontját a hatalom kérdése képezi: az a kérdés, hogy minek az elnyomása alól is kell történjen a pedagógiai felszabadítás; ezekben a beszélgetésekben néhány. A didaktika vagy oktatástan (görög didaszkó = tanítok) az oktatás ill. A tanterv társadalmi célok megvalósításának eszköze. A gyakorlati oktatás módszertanának fogalma, tárgya, feladatai. A tanulási környezet fogalma egyfelől magába foglalja a hagyományos értelemben vett. Berner az oktatásra koncentráló. A. A didaktika tárgya A didaktika tudományközi kapcsolatai Leíró-analitikus és normatív didaktikák Didaktika és metodika (tantárgypedagógia) A didaktika fő kérdései: mit?, hogyan?, hol?, kinek?, mikor?, miért? minek segítségével? II. A tanítás és a tanulás pedagógiai vonatkozásai (1) A tanítás fogalma

Óraterv az iskolában - Módszerkock

1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért f őbb elméleti hatások (Rogers, Freire, Mezirow, Knowles, stb. ) A tanulás fogalmának értelmezés, andragógia versus pedagógia, alapkoncepciók a feln őttek tanulásáról 2. A feln őtt tanuló néhány jellemz ője (stressz, önkép, érzelmek, szorongás, múltbel TÁMOP 4.1.2-08/1/B | Kontra József: A pedagógiai kutatások módszertana 7 BevezeTés A jegyzet célja, hogy az agrár-mérnöktanár mesterképzésben résztvevő hallgatók- nak a pedagógiai kutatás legfontosabb módszertani ismereteiről tömör, lényegre törő áttekintést, így ötleteket és segítséget adjon a további elmélyültebb ismeretszerzéshe Az oktatáselmélet fogalma, tárgya interdiszciplináris kapcsolatai. Jellemzó didaktikai irányzatok, tanítási-tanulási modellek (alatta. Didaktika és oktatásszervezés) A lap bal alsó sarkában: dátum A lap jobb alsó sarkában: Szerzó neve, szakja, szakiránya 2. Mindenhol 2,5 cm-es margókat kell alkalmazni. Élófej. A gazdaság fogalma 11 Szükségletek és javak 12 Termelés, termelési tényezők 12 A gazdálkodás választás 13 A kommunikatív didaktika. A könyv a pedagógia rendszerét, más tudományokkal való kapcsolatát és a pedagógia tematizált tudományterületeit járja be. A kommunikatív szemlélet jegyében a pedagógiai folyamat. A didaktika kategóriafogalmaiból és fõ kérdésköreibõl építkezõ elmélet egy olyan komplex pedagógiai kultúrát próbál közvetíteni, amelyben egyszerre több szemlélet is megjelenik. A német didaktikai modellekkel ellentétben (Jank - Meyer, 1994) nem egy tanárjelölt számára az osztályozás fogalma értékeléssé.

Xenobiotikumok metabolizmusa - Wikipédi

A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, helye a tudományok rendszerében. Oktatáselméleti alapfogalmak és összefüggéseik. A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint. EA és GY: 2: A tudás értelmezése és az oktatási cél- és követlményrendszerek Didaktika tételek, 2003: Didaktika ttelsor Az oktatselmlet rendszere alapfogalmai Az oktats rendszerszemllet felfogsa trsadalmi meghatrozottsga az iskola funkcii Az oktatselmlet a didaktika A didaktika a nevelstudomny egyik jelenségekből, vagyis ismeretekből áll. A történelem fejlődése során az oktatás tartalmának fogalma. Didaktika tételek 2008/2009. tanév I. félév A didaktika fogalma, tárgya, rendszere, fejlődésének főbb vonulatai A tanulás fogalma, alapvető jellemzői, a főbb tanuláselméletek. A konstruktivista tanuláselmélet. Tanulási modellek.(Carrol és Bloom A didaktika fogalma mintha fokozatosan kiüresedne. Tanúi lehetünk a klasszikus didaktika posztmodern széthullásának. A fogalmi és a definíciós nehézségeknek tulajdonítható, hogy a.

A szaktárgyi didaktika fogalma alatt, mint ahogyan erre Altendorfer, Zsikovics és Totz [11] rámutatnak, a szaktárgyak tanulásához kapcsolódó tanulási folyamatok logisztikáját értjük, amely a hallgatók számra lehetővé teszi az autonóm tanulást. Ez pedig - logisztikai aspektusból szemlélve - a tanítási folyamato A testneveléstudomány fogalma és léte is sokat vitatott probléma A didaktika területén kibontakozott kutatások mögött elmaradtak az oktatás szervezésével kapcsolatot kutatási eredmények. Kiemelkedő kutatások születtek az óvodai, elemi iskolai, főiskolai kötelező testnevelés oktatással kapcsolatban, mely gyakorlati. Könyv ára: 3320 Ft, Didaktika - Falus Iván - Szivák Judit, A didaktika, vagyis az oktatás általános elmélete a neveléstudománynak az a részterülete, amely a tanításra, tanulásra vonatkozó törvényszerűségeket, alapelveket tárja fel és írja le. Két nagy ké 158 vi. fejezet az kotschy beta fejezet az fogalma folyamatban, csolatos szempontjai. Sign in Register; Hide. Didaktika 4. tétel - jegyzet. jegyzet. University. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Course. Pedagógia I.: Neveléselméleti és didaktikai alapok (NBÁA-003) Academic year. 2014/2015

Oktatási módszerek Oktatáskutató és Fejlesztő Intéze

A tanterv fogalma, fajtái Az oktatás folyamata Az oktatás stratégiái és módszerei Az oktatás szervezeti keretei és formái Az oktatás tervezése A pedagógiai értékelés Fó célkitúzés a hallgatók bevezetése az oktatáselmélet (didaktika) alapvetó kérdéseibe. Ennek keretében olya Tanulási cél - orientált didaktika Ez a modell gyakran curricurális didaktikaként jelenik meg. Központi fogalma a tanulási cél. Az oktatás tervezését Möller szerint mindig egy részletes céltételezésnek kell megelőznie. Szükséges az egyértelmű célok meghatározása, mivel erre épül a tanítási módszerek kiválasztása és a tanárok és tanulók hatékonyságának. 63 A didaktika fogalma; 65 Az oktatás módszerei; 71 Az alternativitás kérdése a pedagógiában; 75 A pszichológia helye a tudományok rendszerében; 80 A viselkedés biológiai háttere; 89 A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők; 93 Fejlődéslélektan; 107 Az életszakaszok pszichológiája; 118 Tanulás fogalma; 122 A.

Pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata. Határozza meg a nevelés fogalmát, mutassa be a nevelés módszereit! A pedagógia a személyiséggel és annak fejlesztésével foglalkozó tudomány. Pedagógia fogalma : Komplex fogalom, mely jelenti a nevelés elméletét a neveléstudományt, illetve a nevelés gyakorlati megvalósítását katekézis: a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával.. - 1. Az elnevezés. 1990-ig ~ helyett a →hitoktatás szó volt gyakoribb, azóta egyre inkább használt kifejezés (az Oltáriszentség-Eucharisztia szócseréhez hasonlóan). A katekhein ige az ókori gör-ben ritkán használt szó. . Eredeti jelentése: 'visszhangozni az. A személyiség fogalma, személyiségelméletek. A nevelés és a nevelési folyamat értelmezése a különböző társadalmi korokban és napjainkban. Az iskola, mint társadalmi szervezet funkciói, nevelési és szocializációs szintér A didaktika fogalma, rendszere. A pedagógus és tanuló értékelése az oktatási folyamatban. Az oktatás cél- és eszközrendszere. A tanítás-tanulás bipoláris tevékenységének struktúrája, tartalmi elemei. Oktatási stratégia, eszközök, módszerek, szervezeti keretek, formák. Az oktatás munkaformáinak ismertetése és. Didaktika tételek kategóriában lévő cikkek listája; Cím; 01. A tanulás és a tanítás fogalma. Tanuláselméletek 02. A felnőttkori tanulás jellemzői 03. A megismerési folyamatok sajátosságai a felnőtt életének különböző szakaszaiban 04. A tanulás motivációi felnőttkorban 05. Az oktatási folyamat struktúrája

Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei

3.2.1. A tanulás fogalma, a tanulásfelfogások jellemző

Falus Iván (1998): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Mesterházi Zsuzsa: A tanulási akadályozottság helye a gyógypedagógiai tipológiában. Gyógypedagógiai Szemle, 1998/6. Nagy Sándor (1993): Az oktatás folyamata és módszerei. Volosa Kiadó, Budapest Tanítás fogalma Tanítási óra fogalma Tanítás szerkezete Tanítás szerkezetét meghatározó tényezők A didaktikai feladatok A tantárgy és a tananyag sajátosságai A tanulók életkori sajátosságai, értelmi képességeik fejlettsége A munkaformák Az oktatási módszerek Didaktikai alapelvek Tudományosság Motivilás Aktivizálá 3. Tétel Oktatás fogalma, tanítás- tanulás folyamata oktatás módszerei, oktatás szerevezeti és munkaformái Készítette: Viktor Luca 03. 03. 2018. OKtatás fogalma OKtatás fogalma Mi az oktatás? Mi a didaktika jelentése? FOgalom FOgalom Összetett (komplex), tudatos szervezésű, direk Az oktatástechnológia tárgya és fogalma. 7. A tanterv és a tanítás tervezése. 8. A céltaxonómiák, operacionalizált pedagógiai célok. 9. A pedagógiai értékelés alapjai. 10. Klasszikus oktatási módszerek: előadás, magyarázat, elbeszélés. Mutassa be a didaktika tárgyát

A didaktikáról doksi

Veszprémi László: Didaktika (APC Stúdió, 2000

Gyógypedagógia Jegyzetek könyvek gyűjtemény

3.3.3. Didaktika . - Tartalomjegyzék nem jeleníthető meg. - Bevezetés a pedagógiába ; Impresszum ; 1. Bevezeté Amikor felmerült annak igénye, hogy új didaktika könyvre van szükség, tanítványai egyhangúlag professzorukat tartották annak megírására a legméltóbbnak, a legalkalmasabbnak. Felkérték a nagy munkára. Először elutasította megromlott egészségére hivatkozva, majd - mint már máskor is - tudományetikai kötelességének. Az oktatási rendszer fogalma, szerepe, szerkezete és fejlődési irányvonalai. Az óvodai oktatás alrendszerének integrálása az oktatási rendszerbe, aktuális folyamatok és perspektívák. Tantervelméleti alapok. Tantervelméleti alapfogalmak és curriculum típusok. (Curriculum elmélet, A pedagógia alapjai, Didaktika, Óvodapedagógia

Az oktatási módszer értelmezésének változása Nagy SándorA visszacsatolás problémája a didaktikában

Boros Dezső: A didaktika alapfogalmai (Tankönyvkiadó

A számítógép mint oktatási eszköz Pedagógiai K, 135-169, Ferenczi - Fodor kékkönyv, Falus I: Didaktika, Barabási TT, Óvodakezdéstől; Óvodapedagógia - tanulmányi útmutató 15. Az óvodai nevelési tevékenység értékelése Az értékelés fogalma és folyamata, műveletei (felmérés, értékelés, döntés) DIDAKTIKA. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 2003. a 10 szerző egyike Falus Iván szerkesztő. ISBN 963 19 5296 7 (6. átdolgozott) A didaktika fogalma, tárgya; Didaktika és kompetencia; Didaktika (vizsgazz.hu) További információ didaktika És oktatÁsszervezÉs a kurzus cÉlja : az intÉzmÉnyes tanulÁs És tanÍtÁs elmÉleti alapjainak feltÁrÁsa, gyakorlati megvalÓsÍtÁsa cselekvÉs * a tanÍtÁs, - mint az oktatás komplex fogalma- lényegi kiemelése a szemÉlyisÉgnek irÁnyÍtott tanulÁs ÚtjÁn tÖrtÉnŐ cÉltudatos formÁlÁsa, kÉpessÉgek. Az oktatástechnológia tárgya és fogalma. 7. A tanterv és a tanítás tervezése. 8. A céltaxonómiák, operacionalizált pedagógiai célok. 9. A pedagógiai értékelés alapjai. 10. Klasszikus oktatási módszerek: előadás, magyarázat, elbeszélés. A didaktika tárgya és irányzata A tantárgy fogalma, tárgya A környezeti nevelés és módszertana elnevezésű tantárgy felkészíti a hallgatókat az óvodai környezeti nevelő-munkára. Ennek a munkának a során az óvodapedagógus az óvodás gyermek számára lehetővé teszi, hogy életkori és egyéni sajátosságainak megfelelően ismerkedje

6.3. A didaktikai játék A környező világ megismerésének ..

• Az experimentális didaktika (Experimentelle Didaktik, 1903.) • A tett (illetve, életközösségi) iskola (Die Tatschule, 1911.) ERNST MEUMANN (1862-1915) szintén német pedagógus, aki megalkotta a kísérleti pedagógia alapvető művét. Széleskörű tudományos tevékenységet fejtett ki, amíg eljutott a számára igaz A nevelés fogalma és nevelési alapelvek A nevelés színterei, módszerei, folyamata Kommunikáció és konfliktus Különleges bánásmódot igénylő gyermek II. Didaktika A tanítás-tanulás tartalma és folyamata Módszerek és eszközök a tanítási-tanulási folyamatban PEDAGÓGIA GYAKORLAT I. Gondozási tevékenysé Média-didaktika a Módszertani kiadványok, tantárgypedagógia kategóriában - most 1.258 Ft-os áron elérhető 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról * . Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy a hallássérült, valamint a siketvak emberek a társadalom egyenrangú és egyenjogú tagjai, elismerve a jelnyelv kulturális, közösségformáló erejét, a hallássérült és siketvak személyek nyelvi jogainak rögzítése és a közszolgáltatásokhoz.

Közoktatás: Didaktika kidolgozott tételek - EDULINE

Spektrofotometria fogalma. A spektrofotometria mennyiségi és minőségi elemzést szolgáló méréstechnika, amely egy elektromágneses sugárzás (többnyire fény) tetszés szerint kiválasztott hullámhossztartományának intenzitásváltozását méri meg Didaktika A didaktika fogalma, tudománya Vázlat Kulcsfogalmak 1, A didaktika fogalma 1632, Comenius Didactica Magna neveléstudomány részterülete tanítás-tanulás törvényszerűségei, alapelvei életkorokra és tantárgyakra vonatkoztatva 2, A didaktika tárgya Mit-Hogyan A tanítási-tanulási célok; A tananyag kiválasztása és elrendezése; A A didaktika, mint az oktatás elmélete, a legszorosabb kapcsolatban a nevelés el-méletével van. A pedagógiai gondolkodás fejlődését a neveléstörténet tárja fel. Az összehasonlító pedagógia a főbb nemzetközi irányzatok bemutatásával segí-ti az oktatás elméletét. A didaktikát a pedagógián kívül történetileg a. Falus Iván (2002): DIDAKTIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Bp. Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49. Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok

A különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma, típusai. Tanulási problémákkal küzdő tanulók. Magatartászavarok. Kivételes képességű tanulók. A különleges bánásmódot igénylő csoport fogalma és típusai. Multikulturális és interkulturális oktatás. Kötelező irodalom. Falus Iván (szerk.): Didaktika - A didaktika fogalma, tudománya - Az oktatás célja, módszerei, tárgyi feltételei, eszközei, a tanítás-tanulás folyamata - A nevelés, oktatás alapdokumentumai - Különleges bánásmódot igénylőgyermek - Inklúzió, integráció, szegregáció - A pedagógia tudomány határterületei. Központi fogalma a határérték, melynek első alkalmazásai az ókorra (Archimedes és Eudoxos vizsgálataira) nyúlnak vissza, de melynek pontos megfogalmazása csak a 19. században történt meg Cauchy, Bolzano és Weierstrass munkásságának köszönhetően

 • Olaszország látnivalók.
 • Welsh terrier ingyen elvihető.
 • Teknőspáncél.
 • Time square.
 • Finomfőzelék babának.
 • Happy birthday mr president marilyn monroe lyrics.
 • Tüdőrák végstádium hányás.
 • Cannibal holocaus imdb.
 • Baba jelmezek.
 • How to draw face.
 • Fekete özvegy eladó.
 • Borotválkozás utáni irritáció kezelése nőknél.
 • Tűzpiros japán szentfa.
 • Iphone 5 kamera tisztítás.
 • Ha fekete a fog.
 • Szervrendszerek.
 • Tölgy makk ehető.
 • Világtérkép tapéta.
 • Nato futás 2015.
 • Szörny rt teljes film magyarul.
 • Tv párosítási kód.
 • Ii világháború portál.
 • Kontraszt beállítása.
 • Boldog nőnapot képeslap.
 • Íriszdiagnosztika pécs.
 • Barbi babak.
 • Lipáz enzim.
 • Maluma koncert magyarországon.
 • Mottók társkeresőre.
 • Békás szoros térkép.
 • Reishi gomba kapszula.
 • Ősi idegenek 8. évad magyarul.
 • Görögszéna mellnövelő hatása.
 • Pihe katalógus.
 • Szombathely térkép pdf.
 • Reese witherspoon filmek.
 • Jófogás haszonállat eladó hajdú bihar megye.
 • Szőnyeg 300x400.
 • Bayern münchen kispárna.
 • Góliát elem hány amper.
 • Monopoly játékszabály magyarul.